Isikuandmete töötlemine

Cabinmax.ee e-poe andmetöötleja on CrystalShine OÜ, registrikood: 11397733, aadress: Harjumaa, Tallinn, Narva mnt. 7, 10117, telefon: +372 6861777 ja e-post: info@cabinmax.ee (edaspidi kaupmees).

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

nimi;

kontaktteave, näiteks telefoninumber ja e-posti aadress;

maksja aadress ja kättetoimetamise aadress;

pangakonto number;

kaupade ja teenuste kulud ning maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

klienditoe üksikasjad;

muu teave, mis on seotud klientide uuringute ja / või pakkumistega.

Mis eesmärgil töödeldakse isikuandmeid

Isikuandmeid töödeldakse kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks. Isikuandmeid töödeldakse juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostukuupäev, kaubad, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupadest ja teenustest ülevaate koostamiseks ning klientide eelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagasimaksmiseks.

Isikuandmeid, nagu e-posti aadress, telefoninumber ja kliendi nimi, töödeldakse toodete või teenuste pakkumisega (klienditugi) seotud probleemide lahendamiseks.

Veebipoe teenuse osutamiseks ja Interneti kasutamise statistika koostamiseks töödeldakse veebipoe kasutaja IP-aadressi või muid veebitunnuseid.

Isikuandmete edastamine volitatud töötlejatele

Kaupmees hoiab saladuses kliendi isikuandmeid, mis on talle edastatud kasutajakonto registreerimise ja kasutamise käigus, ning avaldab need kolmandatele isikutele ainult kliendi nõusolekul, välja arvatud juhul, kui andmete avaldamise kohustus või õigus tuleneb seadusest. Veebipoe kasutaja nõustub, et kliendile sobivate teenuste osutamiseks on kaupmehel õigus töödelda kliendi andmeid, sealhulgas võib kaupmees edastada kliendi andmed teenuse osutamisega seotud osapooltele. Volitatud töötlejate loetelu:

Maksekeskus - https://maksekeskus.ee/wp-content/uploads/2016/11/Maksekeskuse-privaatsuspoliitika-alates-25.05.2018.pdf (Isikuandmed edastatakse kliendi poolt valitud makselahenduse pakkujale seoses tehinguteks vajaliku teabe salvestamisega.)

Omniva - Isikuandmed (nimi, telefoninumber ja e-posti aadress) edastatakse kliendi valitud transporditeenuse pakkujale. Kulleriga tarnitud kauba puhul tuleb lisaks kontaktandmetele näidata ka kliendi aadress.

LHV - Isikuandmed edastatakse kliendi poolt valitud makselahenduse pakkujale seoses tehinguteks vajaliku teabe salvestamisega.

Swedbank - Isikuandmed edastatakse kliendi poolt valitud makselahenduse pakkujale seoses tehinguteks vajaliku teabe salvestamisega.

SEB - Isikuandmed edastatakse kliendi poolt valitud makselahenduse pakkujale seoses tehinguteks vajaliku teabe salvestamisega.

Luminor - Isikuandmed edastatakse kliendi poolt valitud makselahenduse pakkujale seoses tehinguteks vajaliku teabe salvestamisega.

Coop Pank - Isikuandmed edastatakse kliendi poolt valitud makselahenduse pakkujale seoses tehinguteks vajaliku teabe salvestamisega.

Pocopay - Isikuandmed edastatakse kliendi poolt valitud makselahenduse pakkujale seoses tehinguteks vajaliku teabe salvestamisega.

Küpsised

Küpsised on Teie arvutisse paigutatud tekstifailid, et koguda standardset Interneti-logi teavet ja külastaja käitumist. Kui külastate meie veebisaite, võime automaatselt koguda Teilt teavet küpsiste või muu sarnase tehnoloogia abil.

Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti allaboutcookies.org.

Kuidas me küpsiseid kasutame?

Meie ettevõte kasutab küpsiseid mitmel viisil, et parandada Teie kogemust meie veebisaidil, sealhulgas:

Hoiame Teid sisselogituna

Mõistame, kuidas kasutate meie veebisaiti

Millist tüüpi küpsiseid me kasutame?

On olemas palju erinevaid küpsiseid, kuid meie veebisait kasutab:

Funktsionaalsus - Meie ettevõte kasutab neid küpsiseid, et tunneksime Teid meie veebisaidil ära ja mäletaksime Teie varem valitud eelistusi. Need võivad hõlmata keelelist eelistust ja asukohta. Kasutatakse segu esimese ja kolmanda osapoole küpsistest.

Reklaamimine - Meie ettevõte kasutab neid küpsiseid, et koguda teavet Teie külastusest meie veebilehel, sisust, mida vaatasite, linkidest, millel klikkisite ning brauseri, seadme ja IP-aadressi informatsioonist. Meie ettevõte jagab mõnikord nende andmete piiratud aspekte kolmandate osapooltega reklaami eesmärgil. Samuti võime küpsiste kaudu kogutud veebiandmeid jagada oma reklaamipartneritega. See tähendab, et kui külastate mõnda muud veebisaiti, võidakse teile näidata meie veebisaidil sirvimisharjumuste põhjal reklaame.

Kuidas küpsiseid hallata

Saate seadistada oma brauseri küpsiseid mitte vastu võtma. Samuti annab veebisait Teile teada, kuidas küpsiseid oma brauserist eemaldada. Mõned meie veebisaidi funktsioonid ei pruugi sel juhul töötada.

Turvalisus ja juurdepääs andmetele

Isikuandmeid säilitatakse Radicenter OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonnaga ühinenud riigi territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, kus Euroopa Komisjoni hinnangul on andmekaitse tase piisav või USA-s asuvatele ettevõtetele, kes on registreerunud Privacy Shield raamistikuga.

Veebipood kasutab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kadumise, muutmise või loata juurdepääsu või avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine e-poe volitatud töötlejatele - isikuandmeid töödeldakse e-poe ja volitatud töötleja vahel sõlmitud lepingu alusel. Volitatud töötlejad peavad isikuandmete töötlemise ajal tagama sobivad kaitsemeetmed.

Isikuandmete kontrollimine ja muutmine

Isikuandmetele pääseb ligi klienditoe kaudu.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta, teatades sellest klienditoele e-posti teel.

Säilitamine

Kui veebipoes on ostu sooritatud külaline (ilma kasutajakontota klient), säilitatakse üksikute ostude ajalugu kolm aastat.

Maksetega seotud vaidluste või tarbijavaidluste korral säilitatakse isikuandmeid kuni nõude lahendamiseni või aegumistähtaja (kolm aastat) lõppemiseni.

Raamatupidamiseks vajalikke isikuandmeid säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikliku teabe kustutamiseks võtke e-posti teel ühendust klienditoega. Kustutamistaotlustele vastatakse hiljemalt ühe kuu jooksul ja täpsustatakse kustutamistähtaeg.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud ülekandmistaotlusele vastatakse hiljemalt ühe kuu jooksul. Klienditugi tuvastab Teid ja edastab teile isiklikku teavet, mida saab ülekandmisel kasutada.

Otseturunduse teated

Otseturundussõnumite edastamiseks kasutatakse e-posti aadressi või telefoninumbrit, kui klient on andnud selleks vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi otseturundussõnumeid saada, tuleb e-kirja päises valida vastav link või võtta ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse (profileerimise) eesmärgil, on kliendil õigus igal ajal esitada vastuväiteid oma isikuandmete esmase või hilisema töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi ettevalmistamise kohta, teatades sellest klienditoele e-posti teel.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidlused lahendatakse klienditoe (info@cabinmax.ee) kaudu. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).